Projekty unijne

Miło nam poinformować, że nasza firma, od 2010 roku realizuje projekty unijne współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Poniżej przedstawiamy realizowane projekty:

Projekty zakończone:

Zapewnienie szerokopasmowego Internetu w sieci MT-NET w Dębicy.

Projekt realizowany w latach 2010-2012. Celem projektu było stworzenie możliwości dostarczenia usługi szerokopasmowego internetu o minimalnej przepustowości 2 Mb/s. Na potrzeby projektu przyjęto, iż Internetem o gwarantowanej przepływności min. 2Mb/s objętych zostanie 150 gospodarstw domowych na terenie miasta Dębica.

Budowa sieci FTTH w Nagawczynie i Pustkowie Osiedlu

Okres realizacji: 2011-2014. Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii FTTH i częściowo z wykorzystaniem technologii radiowej 5GHz na etapie tzw. „ostatniej mili” mieszkańcom, którzy nie mogli do tej pory liczyć na sieć szerokopasmową o przepustowości minimum 2Mb/s. Na potrzeby projektu przyjęto, iż Internetem o gwarantowanej przepływności min. 2Mb/s objętych zostanie 340 gospodarstw domowych w miejscowościach: Nagawczyna oraz Pustków-Osiedle.

Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim

Okres realizacji: 2012-06.2015. Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii FTTH na etapie tzw. „ostatniej mili” mieszkańcom, którzy nie mogli do tej pory liczyć na sieć szerokopasmową o przepustowości minimum 2Mb/s. Na potrzeby projektu przyjęto, iż Internetem o gwarantowanej przepływności min. 2Mb/s objętych zostanie 240 gospodarstw domowych w miejscowości Sędziszów Małopolski.

Internet światłowodowy dla gminy Dębica

Okres realizacji: 2012-09.2015. Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii FTTH na etapie tzw. „ostatniej mili” mieszkańcom, którzy nie mogli do tej pory liczyć na sieć szerokopasmową o przepustowości minimum 2Mb/s. Na potrzeby projektu przyjęto, iż Internetem o gwarantowanej przepływności min. 2Mb/s objętych zostanie 540 gospodarstw domowych w miejscowościach: Brzeźnica, Kędzierz, Pustków oraz Pustynia.