Dotacje na Innowacje: „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pod nazwą „Zapewnienie szerokopasmowego Internetu w sieci MT-NET w Dębicy” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

zapytanie ofertowe – plik pdf

(Załączniki do Zapytania Ofertowego wydajemy na wyraźny wniosek zainteresowanych, skierowany pod numer faksu: 14 68-222-88 lub na adres biuro@mt.pl)
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

WYNIKI PRZETARGU

na wykonanie zadania pod nazwą „Zapewnienie szerokopasmowego Internetu w sieci MT-NET w Dębicy” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

wybrana oferta – plik pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci FTTH w Nagawczynie i Pustkowie Osiedlu” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

zapytanie ofertowe – plik pdf

(Załączniki do Zapytania Ofertowego wydajemy na wyraźny wniosek zainteresowanych, skierowany pod numer faksu: 14 68-222-88 lub na adres biuro@mt.pl)
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

WYNIKI PRZETARGU

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci FTTH w Nagawczynie i Pustkowie Osiedlu”, w dniu 17.10.2012 roku, wybrano firmę „Zicom Next Sp. z o.o.” z Tarnowa, która złożyła jako jedyna ważną ofertę.

wybrana oferta – plik pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

zapytanie ofertowe – plik pdf

(Załączniki do Zapytania Ofertowego wydajemy na wyraźny wniosek zainteresowanych, skierowany pod numer faksu: 14 68-222-88 lub na adres biuro@mt.pl)
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

WYNIKI PRZETARGU

na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

wybrana oferta – plik pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pod nazwą „Internet światłowodowy dla gminy Dębica”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

zapytanie ofertowe – plik pdf

(Załączniki do Zapytania Ofertowego wydajemy na wyraźny wniosek zainteresowanych, skierowany pod numer faksu: 14 68-222-88 lub na adres biuro@mt.pl)
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

WYNIKI PRZETARGU

na wykonanie zadania pod nazwą „Internet światłowodowy dla gminy Dębica”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

wybrana oferta – plik pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

zapytanie ofertowe – plik pdf
dodatkowa informacja do zapytania ofertowego – plik pdf
dodatkowa informacja do zapytania ofertowego (2) – plik pdf

(Załączniki do Zapytania Ofertowego wydajemy na wyraźny wniosek zainteresowanych, skierowany pod numer faksu: 14 68-222-88 lub na adres biuro@mt.pl)
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

 

WYNIKI PRZETARGU

na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

wybrana oferta – plik pdf